Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Derde Hengel

Proefperiode derde hengel vergunnig 2011, 2012 en 2013

Al jaren wordt er binnen HSV-Leeuwarden, op verzoek van de karpervissers, gesproken over een 3e hengelvergunning. Het bestuur heeft besloten om ervaring op te gaan door het invoeren van een proefperiode ten aanzien van het gebruik van een 3e hengel. Er is gekozen voor een beperkt aantal wateren en voor intensieve controle. Na 2011 is ook besloten om voor 2012 en 2013 te kiezen voor een derde hengelvergunning specifiek voor de wateren van Leeuwarden.

De feiten en inhoud van de proefperiode:

Voor wie: maximaal 250 leden van HSV-Leeuwarden (schriftelijk bewijs: “3e hengelvergunning” in combinatie met een geldige grote vispas).

  • Waarmee: alleen met “door HSV-Leeuwarden” aangewezen aassoorten.
  • Waar: alle hieronder vermelde wateren (binnen Gemeente Leeuwarden en Dokkum).
  • Wanneer: het gehele jaar 2011, 2012 en 2013, ingaande 1 januari, met inachtneming van de geldende bepalingen ten aanzien van overlast en medegebruikers.
  • Kosten 2013:  € 7,50-- incl. administratiekosten.
  • Wettelijke basis: schriftelijke toestemming van visrechthebbende (HSV-Leeuwarden), publicatie “de Fisker” december 2010, 2011, 2012 en 2013 e.e.a. in overleg met Hengelsport Federatie Friesland.

Handhaving/controle:

Federatieve controleurs zullen streng controleren of alle bepalingen worden nageleefd en tevens zal de politie worden ingeschakeld. Bij een overtreding wordt de “3e hengelvergunning” terstond ingetrokken en volgt een schriftelijke (eenmalige) waarschuwing vanuit HSV Leeuwarden. Bij herhaling zal overgegaan worden tot (tijdelijk) royeren als HSV-Leeuwarden lid. Gezien het beperkt aantal wateren en de intensieve controle zal een goed beeld ontstaan welke de basis vormt voor de evaluatie. Naast wetgeving zal ook op gedragsregels (bijvoorbeeld overlast/ hinder) worden gecontroleerd!

Lijst van wateren

Gemeente Leeuwarden
1. Grote Wielen aan de noordkant van de straatweg Leeuwarden-Groningen op
ca. 5 km van Leeuwarden (HSV Leeuwarden)
2. Houtwielen, Sierdswiel en Rie(d) of Rijd liggend ten noorden van de Grote
Wielen en daarmee in verbinding.staand. De Rie loopt tot de vml. zuivelfabriek
aan de weg Giekerk-Tietjerk (deels gemeente, particulier en kerkvoogdij)
(HSV Leeuwarden)
3. De grachten in en om de stad Leeuwarden (HSV Leeuwarden)
4. Nieuwe Kanaal vanaf de 1e kanaalbrug tot Schilkampen (HSV Leeuwarden)
5. Het Vliet vanaf de Boomsbrug tot Schilkampen (HSV Leeuwarden)
6. Kurkemeer vanaf Schilkampen tot het punt waar dit water de spoorlijn
Leeuwarden-Groningen raakt en vandaar, evenwijdig met de spoorlijn, tot de
spoorbrug over het Ouddeel (het gedeelte van de Kurkemeer evenwijdig met
de spoorlijn wordt gehuurd van de Spoorwegen) Verboden de spoorlijn te
betreden (HSV Leeuwarden)
7. Potmarge vanaf de Wijde Greuns tot de Potmargebrug
(HSV Leeuwarden)
8. Oude Potmarge vanaf de Wijde Greuns tot de Huizumer begraafplaats
( HSV Leeuwarden)
9. Harlingertrekvaart vzv. liggend binnen de gem.Leeuwarden
( HSV Leeuwarden)
10. Bisschopsrak vzv liggend binnen de gem. Leeuwarden)
( HSV Leeuwarden

11. Sneekertrekvaart (of Zwette) vzv. liggend binnen de gem. Leeuwarden,
vormende de zogenoemde industriehavens
12. Dokkumer Ee tot de Jelsumervaart vanaf de Jelsumervaart de oostelijke
helft vzv. liggend binnen de gem. Leeuwarden
13. Bonkesloot vanaf de Dokkumer Ee tot de Murk
14. Westelijke helft van de Murk vanaf de zgn. Hogebrug in de Groningerstraat
weg tot de opvaart naar de zogenoemde Bullemolen
15. Westelijke helft van het Ouddeel vanaf de zgn. Hogebrug, lopende in
zuidelijke richting, daarna in westelijke richting, tot de boerderij Rustenburg
(Hondenuitlaatplaats: Visverbod)
16. Langdeel vzv liggend binnen de gem. Leeuwarden, vanaf de boerderij
Rustenburg tot het Van Harinxmakanaal
17. De Tijnje vanaf Schilkampen tot de Potmarge
18. Wijde Greuns vanaf de Potmarge tot het Van Harinxmakanaal
19. Nauwe Greuns vanaf het Van Harinxmakanaal in zuidelijke richting, vzv.
liggend binnen de gem. Leeuwarden
20. Woudmansdiep vanaf de Wijde Greuns in oostelijke richting
27. Schieringersloot
28. Andere wateren voorzover eigendom van de gemeente Leeuwarden
N.B Hondenplassen alleen vissen tussen 21,00 uur
en 08,00 uur.

N.B Alle regels en aangewezen aassoorten zoals
vermeld in De landelijke lijst van viswateren 2013,
2014, 2015 zijn van toepassing.

Download de wateren van de vergunning hier: Wateren derde hengel


Aanvullende bepalingen

N.B. Op de kleine Wielen mag alleen van 1 oktober tot 1 april gevist worden met de 3e hengel ter hoogte van het naturisten gebied en met in achtneming van alle geldende regels ter voorkoming van overlast.

N.B. In alle overige wateren binnen de gemeente Leeuwarden en Dokkum, behorende tot de HSV-Leeuwarden, is het niet toegestaan om met 3 hengels per persoon, op basis van 3e hengelvergiunning, te vissen.

Aangewezen Aassoorten

Zie Vispas 2013

Hoe de 3de hengelvergunning verkrijgen