Wat te doen bij constatering van stroperijAls u op of aan het water activiteiten ziet die volgens u niet in de haak zijn (bv stroperij met netten, vissers met meer dan 2 snoekbaarzen in bezit, of die karper of snoek meenemen) aarzel dan niet om dit door te geven.

U kunt daarvoor contact opnemen met Sportvisserij Fryslan (0566 624455) die vervolgens een BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) inschakelt. Wilt u e-mailen? Gebruik dan info@visseninfriesland.nl. U moet uzelf wel bekend maken want op anonieme meldingen kan Sportvisserij Fryslan geen inhoudelijk vervolg en/of reactie geven. Uw gegevens als melder blijven vanzelfsprekend vertrouwelijk. Ook kunt u kiezen voor het telefonisch meldpunt van de politie: 0900- 8844.

Sportvisserij Fryslân heeft twee Boa’s op parttime basis in dienst. Zij zijn bijna dagelijks actief als controleur en werken ook samen met andere opsporingsambtenaren. Zij zijn bevoegd om proces verbalen uit te schrijven en actief in de gehele provincie.

Ziet u (vermoedelijke) stroperij met beroepsvistuigen? Dan kunt u dat ook doorgeven aan het meldpunt visstroperij van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA is 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer tel.: 0800 0488 en is voornamelijk gericht op de melding van stroperij met beroepsmatige vistuigen, zoals staand want bijvoorbeeld. U kunt uw melding ook laten registreren op haar website http://www.nvwa.nl/. Klik hiervoor op de klachtenpagina. Vanaf dit meldpunt zou direct actie moeten worden ondernomen. Ook anonieme meldingen worden door de NVWA in behandeling genomen.

Voor elke melding geldt dat deze zo concreet mogelijk gemaakt moet worden. Noteer bijvoorbeeld het boottype, kleur, registratienummer, type buitenboordmotor, de locatie, tijdstip, het kenteken van auto/trailer, type auto, naam als een persoon herkend wordt, etc. Dat vergemakkelijkt de opsporing.