Bestuur

Naam Functie Mail & Telefoon Foto

       
Cees Anceaux


Voorzitter


06-53392360

Vacant

Vice Voorzitter
Water & Visstandbeheer
Visrechten



 Sjors Hempenius
 Secretaris Sjors




Vacant


        

  Penningmeester







Magda Nelen
Jeugdzaken Magda
06-10931947

 Hans Vijgeboom
Wedstrijdcommissie 

Algemeenbestuur



06-22747137









Andries Koning







Roofviscommissie & Afdelingszaken
Andries
06-46016928


Voorlichting & Promotie