Bestuur

Naam Functie Mail & Telefoon Foto

       
Cees Anceaux


Voorzitter


06-53392360

Raymon Veenstra

Water & Visstandbeheer
Visrechten

Raymon

06-81946929

 Sjors Hempenius
 Secretaris Sjors
Vacant


        

  PenningmeesterMagda Nelen
Jeugdzaken Magda
06-10931947

 Hans Vijgeboom
Wedstrijdcommissie 

Algemeenbestuur06-22747137

Andries KoningRoofviscommissie & Afdelingszaken
Andries
06-46016928Aiso Lycklama à Nijeholt

Voorlichting & Promotie
Aiso

06-22618217