Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Leden Vergadering 2019 agenda

terug naar overzicht

Woensdag, 3 april 2019


ALGEMENE LEDEVERGADERING HENGELSPORTVERENIGING LEEUWARDEN 2019
Datum17 april 2019
Aanvangstijdinloop 19.30 uur, start 20.00 uur
LocatieMarkant, Wite mar 7 (Zuiderburen), Leeuwarden


Agenda
• Opening

• Ingekomen stukken en mededelingen

• Notulen ALV 2018

• Jaarverslag 2018

• Financieel verslag 2018

• Verslag kascommissie

• Bestuurszaken:
* aftredend wel of niet herkiesbaar
* voorstel nieuw bestuurslid penningmeester

• Portefeuilles:
• Jeugdcommissie
• Roofviscommissie
• Wedstrijdcommissie
• Karpercommissie (SOK)

• Rondvraag

• Presentatie roofvissen door Bertus Rozemeijer